Nasz pomysł na wspólne działanie

Spółdzielczość w liczbach

9520

 liczba spółdzielni w Polsce *

132 tys.

liczba spółdzielni w starej UE

30 tys.

liczba członków w Polsce

100 mln

liczba członków w UE

między 800 mln a 1 mld

liczba członków na świecie

6%

PKB jakie wytwarza spółdzielczość w UE

* - zrzeszonych w Krajowej Radzie Spółdzielczej

Działające zrzeszenia spółdzielcze w Polsce (2016)

Branża spółdzielcza Liczba spółdzielni czynnie działających w 2016
Spółdzielczość Gminna Samopomoc Chłopska 1115
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne 682
Spółdzielczość Ogrodniczo-Pszczelarska 52
Spółdzielnie Kółek Rolniczych 489
Spółdzielczość Mleczarska 137
Spółdzielczość Spożywców "Społem" 310
Spółdzielczość Mieszkaniowa 3722
"Cepelia" 6
Spółdzielczość Bankowa 563
Spółdzielczość Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 55
Spółdzielczość Rzemieślnicza 133
Spółdzielczość Socjalna 1054
Spółdzielczość Uczniowska  
Spółdzielczość Pracy 567
Spółdzielczość Inwalidów i Niewidomych 167
Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych 468