Nasz pomysł na wspólne działanie

Zarząd

  1. Dr Ryszard Nowak – Prezes Zarządu
  2. Katarzyna Anna Kaźmierska – Wiceprezes Zarządu
  3. Franciszek Bożyk – Wiceprezes Zarządu
  4. Radosław Adam Janik – Wiceprezes Zarządu
  5. Zofia Popławska – Sekretarz Zarządu
  6. Zdzisław Olszewski – Skarbnik
  7. Mieczysław Jagiełło– Członek Zarządu
  8. Mieczysław Zapał – Członek Zarządu