Nasz pomysł na wspólne działanie

Zarząd

Prezes Zarządu - dr Ryszard Nowak 

Wiceprezes Zarządu - Katarzyna Anna Kaźmierska, Dyrektor Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 

Wiceprezes Zarządu - Franciszek Bożyk, Prezes Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich

Wiceprezes Zarządu - Radosław Adam Janik, Prezes Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie

Sekretarz Zarządu - Zofia Popławska, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie

Skarbnik - Zdzisław Olszewski

Członek Zarządu - Mieczysław Jagiełło

Członek Zarządu - Mieczysław Zapał, Prezes "SPOŁEM" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców