Nasz pomysł na wspólne działanie

Zarząd

Prezes Zarządu - dr Ryszard Nowak 

Wiceprezes Zarządu - Katarzyna Anna Kaźmierska, Dyrektor Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 

Wiceprezes Zarządu -Radosław Adam Janik, Prezes Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie

Wiceprezes Zarządu -Dariusz Pilipiec, Prezes Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie

Wiceprezes Zarządu -Ryszard Prus, Prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Wiceprezes Zarządu -Sławomir Podolski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "OAZA" w Lublinie 

Sekretarz Zarządu - Zofia Popławska, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie

Skarbnik - Katarzyna Wilczopolska, Skarbnik Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej 

Członek Zarządu - Mieczysław Zapał, Prezes "SPOŁEM" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców