Nasz pomysł na wspólne działanie

Rada Programowa Stowarzyszenia

Przewodnicząca - dr Maria Zuba-Ciszewska, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski im Jana Pawła II

 

Wiceprzewodniczący – dr hab. Michał Pietrzak, Katedra Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Wiceprzewodnicząca - dr hab. Aneta Suchoń, Katedra Prawa Rolnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wiceprzewodniczący - dr Ryszard Białek, Katedra Ekonomi, Wydział Administracji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Sekretarz - dr Anna Kobiałka, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Wydział Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Członek - Anna Bulka, Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Kraków

 

Członek - Tadeusz Nosek, Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

 

Członek - Sławomir Czwal, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli

 

Członek - Ewa Jaszczuk, Prezes Zarządu Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie