Nasz pomysł na wspólne działanie

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący  - Adam Pękała, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bazylany"

Sekretarz  - Włodzimierz Romanowski

Członek  - Roman Ławicki 

Członek - Mieczysław Janik 

Członek  - Zbigniew Bryczek, Prezes Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Zakrzówku