Nasz pomysł na wspólne działanie

Cele

Celem Stowarzyszenia jest rozwój i umacnianie spółdzielni oraz rozszerzanie zasad spółdzielczych na nowe kręgi społeczne i środowiskowe, tworzenie warunków rozwoju nowoczesnej spółdzielczości oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni i ich członków na zewnątrz.