Nasz pomysł na wspólne działanie

Aktualności

Zaproszenie na Forum Spółdzielcze 2017

01-06-2017

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców,

II Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają


 

na

 

FORUM SPÓŁDZIELCZE 2017

 

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości

 

które odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w auli CTW 113 Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Radziszewskiego 7.

 

 

Prowadząca Forum: dr hab. Katarzyna Popik, prof. nadzw. Prodziekan Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

 

PROGRAM FORUM:

 

9.30 – 10.00 - Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.10 – Rozpoczęcie Forum

 

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców

 • Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
   

10.10 – 10.40 – Wystąpienia zaproszonych Gości

 

 • Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

 • Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski

 • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

 • dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

 • Dr Jerzy Jankowski, Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
   

10.40 - 11.00 Wykład inauguracyjny

 

 • Prawo Spółdzielcze, stan aktualny i perspektywy

            Prof. nadzw. dr hab. Piotr Zakrzewski, kierownik II Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

11.00 – 12.00 – SESJA I

 

Moderator: Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Herbet, KUL

 • Konstytucyjne uwarunkowania rozwoju spółdzielni

            Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Herbet, kierownik Katedry Prawa Handlowego, Wydział Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 • Prawno-Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Spółdzielni rolniczych w Polsce oraz wybranych krajów
  w starej Unii Europejskiej

            Dr hab. Aneta Suchoń, Katedra Prawa Rolnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Zasady przysługiwania praw i obowiązków spółdzielni podmiotom prawa będącym w formie docelowej jej transformacji

             Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Kozieł, Instytut Prawa Cywilnego, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

 • Zakres postępowania lustracyjnego w Spółdzielni

Dr Marta Stepnowska, I Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa

 

12.15 – 13.30 – SESJA II

 

Moderator: Prof. nadzw. dr hab. Michał Pietrzak, SGGW

 • Rola Spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Dr Maria Zuba-Ciszewska, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Efektywność działalności Spółdzielni w wybranych dziedzinach gospodarki

Dr Anna Kobiałka, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Wydział Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Banki spółdzielcze jeszcze spółdzielcze banki czy już korporacyjne?

Dr Ryszard Białek, Katedra Ekonomi Wydział Administracji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Współczesne oblicze bankowości spółdzielczej w Polsce. Misyjność w dobie konkurencji.

Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

 • Spółdzielnie rolników jako fenomen ekonomiczny

               Prof. nadzw. dr hab. Michał Pietrzak, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

13.30 – 14.20 – Panel Przedstawicieli Spółdzielczych Związków Rewizyjnych i Spółdzielni

 

Moderator: Dr Jacek Sobczak, UMCS

Wyzwania gospodarcze i organizacyjne stojące przed Związkami Rewizyjnymi i Spółdzielniami

 • Dr Jerzy Jankowski, Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

 • Jan Gąbka, Prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • Anna Bulka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej

 • Zofia Popławska, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie

 • Zbigniew Bryczek, Prezes Zarządu GS”SCH” w Zakrzówku, Członek Zarządu Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych „SCH” w Warszawie
   

14.20 – 14.30 – Podsumowanie Forum Spółdzielczego 2017

 

 • Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców