Nasz pomysł na wspólne działanie

Zakładamy spółdzielnię

Założenie spółdzielni to po prostu kilka czynności, które należy wykonać po sobie. Jeśli masz doświadczenie w staraniu się o kredyt, składaniu PIT lub rejestrowaniu samochodu, powołanie do życia spółdzielni również nie powinno sprawić Ci problemów.

Wystarczy 10 osób (a dla spółdzielni socjalnych czy rolniczych tylko 5), które staną się założycielami.

Spółdzielnia musi posiadać statut, czyli dokument określający jej cele oraz zasady działania. To w nim określicie na przykład jak można stać się członkiem spółdzielni i jakie są maksymalne proporcje płacowe.

Pamiętaj, że nie musicie pisać statutu od nowa, możecie oprzeć się na statucie podobnej spółdzielni i dostosować go do swoich potrzeb albo skontaktować się z nami - z przyjemnością pomożemy.

Po uchwaleniu statutu składacie deklaracje członkowskie, na podstawie których Wy i inne osoby mogą stać się członkami spółdzielni.

Wybieracie Radę Nadzorczą (min. 3 osoby) i Zarząd, czyli organy, które będą reprezentować Waszą spółdzielnię - między innymi zajmą się jej rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Aby zarejestrować spółdzielnię w KRS należy mieć 4 dokumenty:

  • protokół z zebrania założycielskiego,
  • lista obecności z adresami członków-założycieli i ich podpisami, oraz PESEL
  • uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu spółdzielni zawierająca adres siedziby spółdzielni, skład zarządu i rady nadzorczej,
  • statut spółdzielni.

Do działalności w obrocie prawnym potrzebujecie jeszcze:

  • REGON - wniosek składacie we właściwym dla siedziby spółdzielni urzędzie statystycznym (formularz RG-1)
  • rachunek bankowy - wybierzcie taki, który daje najkorzystniejsze warunki dla firm
  • NIP - numer uzyskuje się po złożeniu formularza NIP-2 w urzędzie skarbowym
  • rejestrację jako podatnik VAT (formularz VAT-R lub VAT-R/UE)
  • jeśli chcecie zatrudniać pracowników składacie formularz ZUS ZPA w ZUS (a w dalszej kolejności zgłaszacie się do PIP i SanEpid).

Te podstawowe wymogi do założenia spółdzielni uzupełnione będą przez kilka bardziej szczegółowych, w zależności od tego jaką spółdzielnie zakładacie (np. spółdzielnie socjalne działają na podstawie przepisów odrębnej ustawy). Teraz jednak nie musicie się tym martwić, najważniejsze to zacząć działać, pierwsze kroki wyznaczą kolejne i zanim się zorientujecie, będziecie ekspertami spółdzielczości!