Nasz pomysł na wspólne działanie

Spółdzielnia czy spółka

Spółdzielnie to w szerokim sensie firmy i głównym ich zajęciem jest działalność gospodarcza - tak jak w przypadku spółek. Istnieje jednak szereg różnic, które sprawiają, że spółdzielnie możemy uznawać za organizacje o szczególnej misji. Zobacz, co sprawia, że spółdzielnie są takie wyjątkowe:

Spółdzielnia

 • nie trzeba żadnego kapitału na start
 • otwarte drzwi - każdy spełniający wymogi statutu może być członkiem spółdzielni
 • nastawiona na współpracę i samopomoc
 • równość wszystkich osób w podejmowaniu decyzji
 • działa w oparciu o wartości
 • zaspokaja potrzeby ekonomiczne, społeczne, kulturalne
 • istotą jest kapitał społeczny
 • spółdzielnie istnieją w ramach przyjaznego i solidarnego ruchu spółdzielczego

 

Spółka (kapitałowa)

 • potrzeba kapitału założycielskiego
 • do przystąpienia wymagana jest zgoda wspólników lub organów spółki
 • nastawiona na konkurencję i zysk
 • decyzje podejmowane udziałami
 • działa w oparciu o kalkulację
 • zaspokaja potrzeby ekonomiczne
 • istotą jest kapitał finansowy
 • spółki działają samodzielnie na konkurencyjnym i mało przychylnym rynku