Nasz pomysł na wspólne działanie

Spółdzielnia czy spółka

Spółdzielnie to w szerokim sensie firmy i głównym ich zajęciem jest działalność gospodarcza - tak jak w przypadku spółek. Istnieje jednak szereg różnic, które sprawiają, że spółdzielnie możemy uznawać za organizacje o szczególnej misji. Zobacz, co sprawia, że spółdzielnie są takie wyjątkowe:

Spółdzielnia

  • nie trzeba żadnego kapitału na start
  • otwarte drzwi - każdy spełniający wymogi statutu może być członkiem spółdzielni
  • nastawiona na współpracę i samopomoc
  • równość wszystkich osób w podejmowaniu decyzji
  • działa w oparciu o wartości
  • zaspokaja potrzeby ekonomiczne, społeczne, kulturalne
  • istotą jest kapitał społeczny
  • spółdzielnie istnieją w ramach przyjaznego i solidarnego ruchu spółdzielczego

 

Spółka (kapitałowa)

  • potrzeba kapitału założycielskiego
  • do przystąpienia wymagana jest zgoda wspólników lub organów spółki
  • nastawiona na konkurencję i zysk
  • decyzje podejmowane udziałami
  • działa w oparciu o kalkulację
  • zaspokaja potrzeby ekonomiczne
  • istotą jest kapitał finansowy
  • spółki działają samodzielnie na konkurencyjnym i mało przychylnym rynku