Nasz pomysł na wspólne działanie

Korzyści

Nieważne, czy jesteś rolnikiem, producentem, robotnikiem, artystą rękodzieła, czy bankierem - zawsze odnajdziesz wielki potencjał w spółdzielczej formie działania.

Zakładając spółdzielnie działasz z ludźmi i dla ludzi. Wasza wspólna sprawa może stać się sposobem na  życie, a prowadzona działalność gospodarcza może okazać się wielką przygodą i misją na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Spółdzielnia to pełnoprawny uczestnik obrotu gospodarczego, który ma szansę wnieść do niego więcej niż inni. To forma stworzona specjalnie dla tych, którym nie wystarcza zwykła kalkulacja finansowa.

Twoje ciężkie do spieniężenia atuty i talenty mogą zrealizować się w kulturalnej, oświatowej i społecznej sferze aktywności spółdzielni.

Przystępując do spółdzielni masz dużą szansę, że zamiast relacji pracodawca - pracownik, stworzysz realne partnerstwo z ludźmi o podobnym podejściu do życia i zainteresowaniach.

Jako spółdzielca stajesz się członkiem wielkiej międzynarodowej wspólnoty i zawsze możesz liczyć na jej pomoc, radę i wsparcie.

Masz realny wpływ na decyzje podejmowane w Twojej spółdzielni, jesteś jej współgospodarzem i współwłaścicielem, to fascynujące połączenie uprawnień z odpowiedzialnością.

Możesz inspirować innych do rozwijania własnych talentów w spółdzielniach. Dzięki temu w Twojej okolicy wytworzy się sieć powiązań biznesowo - społecznych. To zawsze lepiej zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności niż globalne rozwiązania.

Działając jako spółdzielca cywilizujesz rynek i wnosisz do niego wartości, które mogą wpływać na łagodzenie skutków nierówności majątkowych. Otrzymując wsparcie dzielisz się z innymi z korzyścią dla wszystkich uczestników wymiany.