Nasz pomysł na wspólne działanie

Dlaczego spółdzielnia

Jeśli zastanawiasz się jaką formę wybrać dla swojej aktywności gospodarczej, weź pod uwagę kilka argumentów przemawiających za spółdzielniami:

  • spółdzielnia to podmiot rynkowy jak każdy inny, który, jako stworzony przez ludzi jest elastyczny i bardziej odpowiada potrzebom założycieli i członków (od samopomocy i ratowania się z wykluczenia po czyste zyski)
  • spółdzielnia to forma, która cywilizuje rynek i wnosi do gry rynkowej wartości społeczne
  • być spółdzielcą to być odpowiedzialnym i zobowiązanym do pomocy i szerzeniu zasad przyświecających spółdzielczości
  • wchodząc do spółdzielni ryzykujesz mniej, bo tylko do wysokości swojego wkładu, nie spędzają Ci snu z powiek kursy akcji i wahania giełdowe na Dalekim Wschodzie
  • spółdzielnia to działanie w nieustannym dialogu, to pełna kontrola i równość wszystkich członków